Metadata 188

Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).
Date Stamp: 2022-07-27
ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze České republiky, zpracována na úrovni podrobnosti 1 : 500 000. Navazuje na podobné databáze, zpracované firmou Esri. Obsahem databáze jsou přehledné geografické informace o ČR. Databáze obsahuje základní geografické prvky jako jsou vodstvo, lesy, sídla, doprava, administrativní jednotky (obce, městské části a obvody, okresy, kraje) a klady listů státních mapových děl v měřítku 1 : 500 000. Data umožňují široké spektrum prostorových analýz a vizualizace ...
Date Stamp: 2022-07-27
Digital geographical vector database for territories of the Čzech Rep. including basic geographical elements (e.g. waters, forests, traffic, dwellings), individual administrations (councils, municipal areas and circuits, districts and regions) and lists of state accomplishments map belt in the scale 1 : 500 000. The content and structure of data enable a wide spectrum of outgoing spatial analysis from graphical interconnection and tabular data, presentation and visualisation of technical data, as wellas o...
Date Stamp: 2022-07-27
Brownfieldy z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.
Date Stamp: 2022-07-27
Data obsahují cenu lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
Date Stamp: 2022-07-27
Data and documents about intentions under review in accordance with Act number: 100/2001 Sb. Including a list of authorised holders, legislation, methodical instructions and communications/notes.
Date Stamp: 2022-07-27
Data about activities under review in accordance with Act number: 244/1992 Sb., about influences on the environment under review. Includes EIA database activities, authorized persons and territorial.
Date Stamp: 2022-07-27
Tato mapová služba obsahuje: 1) část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy), 2) digitální model území je komplex dat skládající se z následujících vrstev: všechny druhy vodstva, sídla, silnice (včetně popisu), železnice, letiště, vedení, rostlinný a půdní kryt, administrativní hranice, reliéf. 3) Barevná hypsometrie použitá jako podkla...
Date Stamp: 2022-07-27
Tato služba zobrazuje popisky správních celků a sídel ČR. Jako podkladová data byla využita: 1) část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500, 2) digitální model území (DMÚ 25), 3) územní struktura Registru sčítacích obvodů (RSO).
Date Stamp: 2022-07-27
Tato mapová služba využívá část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy). Barevná hypsometrie použitá jako podklad služby byla vytvořena z výškopisu DMÚ 25.
Date Stamp: 2022-07-27
 2 / 19