Brownfieldy

Brownfieldy z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.
service - služba
https://gis.cenia.cz/id/service/wms/brownfieldy
view 3.11
ISO 19119:
Free:
brownfieldy
Budovy
12.040515,48.354435,18.684253,51.279524
revision: 2018-02-26
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

5a93f2c8-8acc-41ba-b249-339ec0a80153
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2024-01-19

Coupled Resource