Metadata 180

Administrative border Czech Rep., regions, districts, councils with extended activities, cadastral territory.
Date Stamp: 2021-11-09
Administrativní členění regionů Evropské unie na úrovni NUTS 0, 1, 2 a 3. Nomenklatura NUTS je hierarchická klasifikace statistických oblastí a rozdělující hospodářské území EU. Klasifikace NUTS byla vychází z nařízení (ES) č. 1059/2003 Evropského parlamentu a Rady.
Date Stamp: 2021-10-15
Administrativní hranice států světa z databáze EuroGeographics pro rok 2013.
Date Stamp: 2021-10-15
Tato služba obsahuje vrstvy adresních bodů a názvů ulic ve formě definičních bodů.
Date Stamp: 2021-10-15
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Date Stamp: 2021-11-25
Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.
Date Stamp: 2021-10-15
Prohlížecí služba zobrazuje umístění poboček České pošty. View service displaying Czech Post branches.
Date Stamp: 2021-10-15
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Date Stamp: 2021-10-20
Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje sídla, silnice, železnice, vodní toky, vodní plochy a lesy. ArcČR 500 navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI nebo spolupracujícími firmami. Jejím cílem je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů.
Date Stamp: 2021-10-15
Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).
Date Stamp: 2021-10-15
 1 / 18