Cena biomasy 2010

Data obsahují cenu lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/vukoz_biomasa_cena_2010
Czech
Economy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
11.99,48.25,18.91,51.25
publication: 2011-01-10
vector
Data byla vytvořena pro potřeby projektu Analýza potenciálu biomasy v ČR (VaV SP/3g1/24/07).
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Květnové nám. 391, Průhonice, 252 43
email: vukoz@vukoz.cz
Role: custodian
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: processor

Data Quality

Data byla vytvořena analýzami nad podkladovými vrstvami DMÚ 25, LPIS a BPEJ.
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Pro poskytnutí dat kontaktujete Janu Šedivou (sediva@vukoz.cz) nebo Kamilu Vávrovou (vavrova@vukoz.cz) z VÚKOZ.
Pro poskytnutí dat kontaktujete Janu Šedivou (sediva@vukoz.cz) nebo Kamilu Vávrovou (vavrova@vukoz.cz) z VÚKOZ.

Metadata about metadata

4e5b4f30-4f24-477f-b030-4c4ec0a80138
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2024-01-19

Coupled Resource