Metadata 146

Administrative border Czech Rep., regions, districts, councils with extended activities, cadastral territory.
Date Stamp: 2024-01-19
Tato služba obsahuje vrstvy adresních bodů a názvů ulic ve formě definičních bodů.
Date Stamp: 2024-01-19
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Date Stamp: 2024-01-19
Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.
Date Stamp: 2024-01-19
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Date Stamp: 2024-01-19
Tento výstup navazuje na Mapu prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí, která je syntetickou mapou vyjadřující naléhavost komplexních opatření na jednotlivých pozemcích. Podle vrstvy prioritizace bylo nalezeno 15 % rozlohy orné půdy ČR v rámci jednotlivých krajů s nejvyšší prioritou a zde byly alokovány vybrané energetické plodiny podle jejich největšího přínosu krajinným funkcím. Expertně bylo stanoveno pořadí energetických plodin podle přínosu krajinným funkcím takto: 1. RRD, 2. Oz...
Date Stamp: 2024-01-19
Tento výstup navazuje na Mapu prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí, která je syntetickou mapou vyjadřující naléhavost komplexních opatření na jednotlivých pozemcích. Podle vrstvy prioritizace bylo nalezeno 15 % rozlohy orné půdy ČR v rámci jednotlivých krajů s nejvyšší prioritou a zde byly alokovány vybrané energetické plodiny podle jejich největšího přínosu krajinným funkcím. Expertně bylo stanoveno pořadí energetických plodin podle přínosu krajinným funkcím takto: 1. RRD, 2. Oz...
Date Stamp: 2024-01-19
Prohlížecí služba datové sady Aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu 2022. Obsahuje polygony dílů půdních bloků, na které byly v roce 2022 aplikovány čistírenské kaly. Uvedené díly půdních bloků jsou extrahovány z prostorové datové sady Veřejného registru půdy (LPIS), verze z července 2023. (Viz např. https://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/ nebo https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/.) V databázi LPIS se podařilo identifikovat 95,7% všech dílů půdních bloků, na které byly ...
Date Stamp: 2024-01-19
Datová sada obsahuje polygony dílů půdních bloků, na které byly v roce 2022 aplikovány čistírenské kaly. Uvedené díly půdních bloků jsou extrahovány z prostorové datové sady Veřejného registru půdy (LPIS), verze z července 2023. (Viz např. https://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/ nebo https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/.) V databázi LPIS se podařilo identifikovat 95,7% všech dílů půdních bloků, na které byly čistírenské kaly aplikovány – poskytovaný výstup tedy není zcela komplet...
Date Stamp: 2024-01-19
Brownfieldy z veřejné části Národní databáze brownfieldů spravovanou Agenturou pro podporu podnikání a investic.
Date Stamp: 2024-01-19
 1 / 15