Metadata 146

Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2000. CORINE Land Cover 2000 (CLC_2000) je aktualizací databáze krajinného pokryvu z roku 1990. Na území České republiky je registrováno 28 kategorií krajinného pokryvu z celkového počtu 44 kategorií, které zahrnuje databáze CLC2000. Tyto třídy jsou uspořádány v hierarchické struktuře o třech úrovních, v nejvyšší úrovni jsou rozděleny do pěti skupin (urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polopřírodní oblasti, humidní území, vodní p...
Date Stamp: 2023-03-15
Změnová databáze CORINE Land Cover 2012 byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2006 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2006 a 2012. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).
Date Stamp: 2023-03-15
Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC06_CZ a CHA06_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2006 vznikla v rámci projektu GMES Fast Track Service, zahajeném Evropskou agenturou životního prostředí (EEA). V České republice byl projekt spolufinancován Ministerstvem životního prostředí. Databáze CLC2006 (CLC06_CZ) byla interpretována z aktualizované databáz...
Date Stamp: 2022-12-15
Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2006 vznikla v rámci projektu GMES Fast Track Service, zahajeném Evropskou agenturou životního prostředí (EEA). V České republice byl projekt spolufinancován Ministerstvem životního prostředí. Databáze CLC2006 (CLC06_CZ) byla interpretována z aktualizované databáze CLC2000. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2006 byla stanovena na 25 ha. Více o popisu metodologie zpracování v Büttner, G., Kosztra, B. 2007. CLC2006 Technica...
Date Stamp: 2023-03-15
Změnová databáze CORINE Land Cover 2018 byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).
Date Stamp: 2022-12-15
Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC12_CZ, CLC06R_CZ a CHA12_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. CLC 2012 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. Databáze CLC 2012 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2006. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2006 byla stanovena na 25 ha. CLC 2006 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ...
Date Stamp: 2024-01-19
Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. Databáze CLC2012 byla interpretována z aktualizované databáze CLC2006. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2012 byla stanovena na 25 ha.
Date Stamp: 2023-03-15
Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2012 je stanovena na 25 ha.
Date Stamp: 2022-12-15
Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. CLC18_CZ - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 je 25 ha. CLC12R_CZ - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci t...
Date Stamp: 2022-12-15
Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2018 byla stanovena na 25 ha.
Date Stamp: 2022-12-15
 3 / 15