Alokace energetických plodin na pozemcích s prioritou podpory krajinných funkcí a respektováním limitu produkční ceny biomasy (8€)

Tento výstup navazuje na Mapu prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí, která je syntetickou mapou vyjadřující naléhavost komplexních opatření na jednotlivých pozemcích. Podle vrstvy prioritizace bylo nalezeno 15 % rozlohy orné půdy ČR v rámci jednotlivých krajů s nejvyšší prioritou a zde byly alokovány vybrané energetické plodiny podle jejich největšího přínosu krajinným funkcím. Expertně bylo stanoveno pořadí energetických plodin podle přínosu krajinným funkcím takto: 1. RRD, 2. Ozdobnice, 3. Lesknice. Dále do alokace vstupovaly stávající legislativní omezení a limit maximální produkční ceny biomasy v úrovních 8 a 10€.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/vukoz_alokace_ep_8_tk01010017-v3
Czech
Farming
Economy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
12.09,48.551,18.860,51.056
creation: 2021-06-01
vector
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
David Outrata
Květnové nám. 391, Průhonice, 25243, Česká republika
email: vukoz@vukoz.cz
Role: custodian

Data Quality

Data byla vytvořena analýzami nad podkladovými vrstvami LPIS, BPEJ.
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Pro poskytnutí dat kontaktujete Davida Outratu (outrata@vukoz.cz) z VÚKOZ.
Pro poskytnutí dat kontaktujete Davida Outratu (outrata@vukoz.cz) z VÚKOZ.

Metadata about metadata

61d2d662-4a50-41db-a86e-68d6c0a8017c
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
David Outrata
Květnové nám. 391, Průhonice, 25243, Česká republika
email: vukoz@vukoz.cz
Role: point of contact
2024-01-19

Coupled Resource