Adresní body a názvy ulic

Tato služba obsahuje vrstvy adresních bodů a názvů ulic ve formě definičních bodů.
service - služba
: CZ-45249130-WMS_CENIA_ADRESY_ULICE
view 3.11
11.614929, 48.144219, 19.277625, 51.487847
revision: 2011-09-05, revision: 2017-03-16
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4e5b6efa-8a9c-4379-9fe1-46d9c0a80138
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2021-10-15

Coupled Resource