Metadata 191

Administrativní hranice ČR, krajů, okresů, obcí s rozšířenoupůsobností, katastrálních území
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Administrativní členění regionů Evropské unie na úrovni NUTS 0, 1, 2 a 3. Nomenklatura NUTS je hierarchická klasifikace statistických oblastí a rozdělující hospodářské území EU. Klasifikace NUTS byla vychází z nařízení (ES) č. 1059/2003 Evropského parlamentu a Rady.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Administrativní hranice států světa z databáze EuroGeographics pro rok 2013.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Tato služba obsahuje vrstvy adresních bodů a názvů ulic ve formě definičních bodů.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Služba zobrazuje adresní body, které reprezentují adresní místo tak, aby byl blízký reálnému vchodu
Aktualizace metadat: 28.07.2022
Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
Služba zobrazuje vrstvy alejí a stromořadí. Vrstvy význačných alejí české krajiny jejichž tvůrcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vznikly v rámci grantu Ministerstva kultury "MKČR - NAKI - DF12PO1OVV050". Další vrstva zobrazuje aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, jejímž tvůrcem je Centrum pro podporu občanů Arnika (Arnika - Aleje a stromořadí).
Aktualizace metadat: 15.03.2023
Tento výstup navazuje na Mapu prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí, která je syntetickou mapou vyjadřující naléhavost komplexních opatření na jednotlivých pozemcích. Podle vrstvy prioritizace bylo nalezeno 15 % rozlohy orné půdy ČR v rámci jednotlivých krajů s nejvyšší prioritou a zde byly alokovány vybrané energetické plodiny podle jejich největšího přínosu krajinným funkcím. Expertně bylo stanoveno pořadí energetických plodin podle přínosu krajinným funkcím takto: 1. RRD, 2. Oz...
Aktualizace metadat: 15.12.2022
Tento výstup navazuje na Mapu prioritizace pěstování RRD z hlediska podpory krajinných funkcí, která je syntetickou mapou vyjadřující naléhavost komplexních opatření na jednotlivých pozemcích. Podle vrstvy prioritizace bylo nalezeno 15 % rozlohy orné půdy ČR v rámci jednotlivých krajů s nejvyšší prioritou a zde byly alokovány vybrané energetické plodiny podle jejich největšího přínosu krajinným funkcím. Expertně bylo stanoveno pořadí energetických plodin podle přínosu krajinným funkcím takto: 1. RRD, 2. Oz...
Aktualizace metadat: 15.12.2022
Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje sídla, silnice, železnice, vodní toky, vodní plochy a lesy. ArcČR 500 navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI nebo spolupracujícími firmami. Jejím cílem je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů.
Aktualizace metadat: 27.07.2022
 1 / 20