Metadata 146

Data obsahují cenu lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
Aktualizace metadat: 19.01.2024
CLC+ Backbone je součást nové generace produktů evropského informačního systému pro území. Jedná se o rastrový produkt s 11 tematickými třídami krajinného pokryvu v 10m rozlišení.
Aktualizace metadat: 23.01.2024
Prohlížecí služba (WMS) zobrazuje vrstvu CLC+ Backbone. Jedná se o rastrový produkt s 11 tematickými třídami krajinného pokryvu v 10m rozlišení.
Aktualizace metadat: 23.01.2024
Změnová databáze CLC2000-Changes (CHA2000_CZ) byla odvozena za databáze CLC1990 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 1990 a 2000. Identifikuje plochy s různým krajinným pokryvem v databázích CLC90 a CLC2000. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m). Více o popisu metodologie zpracování v Büttner, G., Kosztra, B. 2007. CLC2006 Technical Guidelines, European Environment Agency (EEA).
Aktualizace metadat: 15.03.2023
Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubor (CLC90_CZ) ve formátu SHP archivovaný do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. CORINE Land Cover 1990 (CLC90_CZ) je databáze krajinného pokryvu na základě jednotné metodiky. Databáze byla vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT nasnímaných mezi roky 1986 – 1995. Výstupem je mapa vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000, rozděleného do 44 tříd. S pomocí této databáze lze zajistit podporu ochraně ekosystémů, sledovat...
Aktualizace metadat: 15.12.2022
Klasifikace pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR. Cílem projektu CORINE Land Cover 1990 (CLC_90) bylo vytvořit databázi krajinného pokryvu na základě jednotné metodiky. Databáze byla vytvořena interpretací snímků družice LANDSAT nasnímaných mezi roky 1986 – 1995. Výstupem je mapa vegetačního pokryvu v měřítku 1:100 000, rozděleného do 44 tříd. S pomocí této databáze lze zajistit podporu ochraně ekosystémů, sledovat důsledky klimatických změn, vyhodnocovat rozvoj v zemědělství atd.
Aktualizace metadat: 15.03.2023
Změnová databáze CLC2006-Changes (CHA06_CZ) byla odvozena za databáze CLC2000 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2000 a 2006. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m). Více o popisu metodologie zpracování v Büttner, G., Kosztra, B. 2007. CLC2006 Technical Guidelines, European Environment Agency (EEA).
Aktualizace metadat: 15.03.2023
Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC2000_CZ, a CHA2000_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2000. CORINE Land Cover 2000 (CLC2000_CZ) je aktualizací databáze krajinného pokryvu z roku 1990. Na území České republiky je registrováno 28 kategorií krajinného pokryvu z celkového počtu 44 kategorií, které zahrnuje databáze CLC2000. Tyto třídy jsou uspořád...
Aktualizace metadat: 15.12.2022
Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2000. CORINE Land Cover 2000 (CLC_2000) je aktualizací databáze krajinného pokryvu z roku 1990. Na území České republiky je registrováno 28 kategorií krajinného pokryvu z celkového počtu 44 kategorií, které zahrnuje databáze CLC2000. Tyto třídy jsou uspořádány v hierarchické struktuře o třech úrovních, v nejvyšší úrovni jsou rozděleny do pěti skupin (urbanizovaná území, zemědělské plochy, lesy a polopřírodní oblasti, humidní území, vodní p...
Aktualizace metadat: 15.03.2023
Změnová databáze CORINE Land Cover 2012 byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2006 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2006 a 2012. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).
Aktualizace metadat: 15.03.2023
 2 / 15