Administrativní členění ČR

Administrativní hranice ČR, krajů, okresů, obcí s rozšířenoupůsobností, katastrálních území
datová sada
https://gis.cenia.cz/id/dataset/administrativni_cleneni
čeština
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Volná:
administrativní členění
katastry
okresy
kraje
11.82950986213,48.112088263333,19.12764087445,51.588317555611
revize: 25.05.2007
01.01.2003
vektor
Podkladová data pro územní identifikaci dat v rezortu MŽP.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8, 182 11, cz
tel: +420 284 041 111
email: zu.praha@cuzk.cz
Role: správce

Kvalita

přiložený soubor vyznamsloupcu.txt: http:data/0047.txt přiložený soubor cti.txt: http:data/0048.txt
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Jen pro pořeby resortu Ministerstva životního prostředíneposkytovat třetím osobám,zákaz komerčního šíření
Jen pro pořeby resortu Ministerstva životního prostředíneposkytovat třetím osobám,zákaz komerčního šíření

Informace o metadatovém záznamu

8c138600-8600-1c13-a565-c88088beb3f3
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: kontaktní bod
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Přemysl Řezníček
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
tel: +420 267 225 220
email: premysl.reznicek@mzp.cz
Role: poskytovatel zdroje
19.01.2024

Příbuzné zdroje