Metadata 146

Tato služba zobrazuje vybavenost budov topením na uhlí v roce 2001. Data byla pořízena při Sčítání lidu, domů a bytů 2001.
Aktualizace metadat: 19.01.2024
Služba obsahuje informace o vybavenosti obcí (kanalizace, knihovny, nemocnice, plynofikace, vodovod).
Aktualizace metadat: 19.01.2024
Data obsahují výnosy a ceny lesknice, ozdobnice, šťovíku, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin, trvalých travních porostů a lesních těžebních zbytků rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2012 a 2030.
Aktualizace metadat: 19.01.2024
Data obsahují výnosy lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
Aktualizace metadat: 19.01.2024
Data obsahují výnosy zdrojů reziduální i pěstované biomasy k energetickému využití v roce 2050 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost, konkrétně se jedná o lesknici, ozdobnici, schavnat, zbytkovou slámu, rychle rostoucí dřeviny a trvalé travní porosty rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Zahrnuty jsou také výnosy lesních těžebních zbytků podle typu lesa.
Aktualizace metadat: 19.01.2024
Služba zobrazuje významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky. Kromě jejich lokalizace jsou dostupné i informace o jejich typu a vlastníkovi.
Aktualizace metadat: 19.01.2024
 15 / 15