Aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu 2022

Datová sada obsahuje polygony dílů půdních bloků, na které byly v roce 2022 aplikovány čistírenské kaly. Uvedené díly půdních bloků jsou extrahovány z prostorové datové sady Veřejného registru půdy (LPIS), verze z července 2023. (Viz např. https://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/ nebo https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/.) V databázi LPIS se podařilo identifikovat 95,7% všech dílů půdních bloků, na které byly čistírenské kaly aplikovány – poskytovaný výstup tedy není zcela kompletní. Seznam dílů půdních bloků na které byly aplikovány čistírenské kaly byl poskytnut Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (www.ukzuz.cz). Tato metadata jsou prozatímní, budou doplněna ve spolupráci s MŽP
datová sada
https://gis.cenia.cz/id/dataset/aplikace_cistirenskych_kalu_2022
čeština
Zemědělství
Prostorový rozsah:
Volná:
Aplikace čistírenských kalů
Čistírenské kaly
Zemědělská půda
12.09,48.551,18.860,51.056
zveřejnění: 11.01.2024
01.01.2022 - 31.12.2022
vektor
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: správce
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Veronika Jarolímová
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
tel: +420 267 122 289
email: veronika.Jarolimova@mzp.cz
Role: vlastník

Kvalita

Datová sada obsahuje polygony dílů půdních bloků, na které byly v roce 2022 aplikovány čistírenské kaly. Uvedené díly půdních bloků jsou extrahovány z prostorové datové sady Veřejného registru půdy (LPIS), verze z července 2023.
Odpovídající měřítko: 1: 5000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

659feaec-1edc-41f4-a439-77cfc0a80164
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
tel: +420 267 122 289
email: veronika.Jarolimova@mzp.cz
Role: kontaktní bod
19.01.2024

Příbuzné zdroje