Adresní místa (převzatá data) - stav 28. 2. 2017

Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.
datová sada
: CZ-45249130-ADRESNI_MISTA
čeština
Plánování/katastr
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
12.09, 48.55, 18.86, 51.05
revize: 28.02.2017
28.02.2017
vektor
Podkladová data pro NGI.
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: uživatel
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11, Česká republika
email: cuzk@cuzk.cz
Role: správce

Kvalita

Vytvořeno na základě dat adresních míst (adres) vedených v RÚIAN a to ve formátu CSV. http://nahlizenidokn.cuzk.cz/stahniadresnimistaruian.aspx
Odpovídající měřítko: 1: 1000

Omezení

Pro interní potřeby CENIA.

Informace o metadatovém záznamu

58caa4a5-c1b8-426e-a2ef-5fbfc0a80153
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: kontaktní bod
09.05.2022

Příbuzné zdroje