Administrative division Czech Rep.

Administrative border Czech Rep., regions, districts, councils with extended activities, cadastral territory.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/administrativni_cleneni
Czech
Planning/Cadastre
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Spatial scope:
Free:
Administrative division
cadastrals
Districts
Regions
11.82950986213,48.112088263333,19.12764087445,51.588317555611
revision: 2007-05-25
2003-01-01
vector
The underlying data for spatial data identification in the resort of Minstri of tthe Environment of the Czech Republic.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8, 182 11, cz
tel: +420 284 041 111
email: zu.praha@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

přiložený soubor vyznamsloupcu.txt: http:data/0047.txt přiložený soubor cti.txt: http:data/0048.txt
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Only for the needs of the department of the ministry of the environment not to be provided to third parties or for commercial use.
Only for the needs of the department of the ministry of the environment not to be provided to third parties or for commercial use.

Metadata about metadata

8c138600-8600-1c13-a565-c88088beb3f3
Czech Environmental Information Agency
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Přemysl Řezníček
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
tel: +420 267 225 220
email: premysl.reznicek@mzp.cz
Role: resource provider
2024-01-19

Coupled Resource