Administrativní členění ČR

Administrativní hranice ČR, krajů, okresů, obcí s rozšířenoupůsobností, katastrálních území
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/administrativni_cleneni
Czech
Planning/Cadastre
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
Free:
administrativní členění
katastry
okresy
kraje
11.82950986213,48.112088263333,19.12764087445,51.588317555611
revision: 2007-05-25
2003-01-01
vector
Podkladová data pro územní identifikaci dat v rezortu MŽP.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8, 182 11, cz
tel: +420 284 041 111
email: zu.praha@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

přiložený soubor vyznamsloupcu.txt: http:data/0047.txt přiložený soubor cti.txt: http:data/0048.txt
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Jen pro pořeby resortu Ministerstva životního prostředíneposkytovat třetím osobám,zákaz komerčního šíření
Jen pro pořeby resortu Ministerstva životního prostředíneposkytovat třetím osobám,zákaz komerčního šíření

Metadata about metadata

8c138600-8600-1c13-a565-c88088beb3f3
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Přemysl Řezníček
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
tel: +420 267 225 220
email: premysl.reznicek@mzp.cz
Role: resource provider
2024-01-19

Coupled Resource