Adresní místa (převzatá data) - stav 28. 2. 2017

Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/adresni_mista
Czech
Planning/Cadastre
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
12.09,48.55,18.86,51.05
revision: 2017-02-28
2017-02-28
vector
Podkladová data pro NGI.
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: user
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11, Česká republika
email: cuzk@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

Vytvořeno na základě dat adresních míst (adres) vedených v RÚIAN a to ve formátu CSV. http://nahlizenidokn.cuzk.cz/stahniadresnimistaruian.aspx
Equivalent Scale: 1: 1000

Constraints

Pro interní potřeby CENIA.

Metadata about metadata

58caa4a5-c1b8-426e-a2ef-5fbfc0a80153
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2024-01-19

Coupled Resource