Názvy ulic (převzatá data) - stav k 1. 1. 2017

Bodová vrstva názvů ulic vytvořená na základě dat převzatých z RÚIAN prostřednictvím veřejného dálkového přístupu. Stav k 1. 1. 2017.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/nazvy_ulic
Czech
Planning/Cadastre
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
12.09,48.55,18.86,51.05
revision: 2017-01-01
2017-01-01
vector
Podkladová data pro NGI
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: user
Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11, Česká republika
email: cuzk@cuzk.cz
Role: custodian

Data Quality

Vytvořeno na základě dat převzatých z RÚIAN prostřednictvím veřejného dálkového přístupu. http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/vyhledej
Equivalent Scale: 1: 1000

Constraints

Pro interní potřeby CENIA.

Metadata about metadata

58caa77b-6a9c-4019-9fc7-5fbdc0a80153
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2024-01-19

Coupled Resource