Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
S-JTSK 3.kvadrant (5514)

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Adresní místa (převzatá data) - stav 28. 2. 2017
kalendářní datum:
Datum:
událost:
revision
datum:
28.2.2017
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://gis.cenia.cz/id/dataset/adresni_mista
abstrakt:
Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.
účel vytvoření:
Podkladová data pro NGI.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká informační agentura životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/25971999
ulice, číslo:
Moskevská 1523/63
město:
Praha 10
poštovní kód (PSČ):
101 00
země:
Česká republika
e-mail:
geoportal@cenia.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.cenia.cz
role:
user
zodpovědná strana:
název organizace:
Český úřad zeměměřický a katastrální
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Pod sídlištěm 1800/9
město:
Praha 8
poštovní kód (PSČ):
182 11
země:
Česká republika
e-mail:
cuzk@cuzk.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.cuzk.cz
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
asNeeded
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ad
klíčové slovo:
Adresy
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
Pro interní potřeby CENIA.
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
1000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
planningCadastre
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
12.09
zem. délka - východ:
18.86
zem. šířka - jih:
48.55
zem. šířka - sever:
51.05
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
http://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód:
Česká republika
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
okamžik:
datum:
28.2.2017

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
CSV
verze formátu:
1.0
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/stahniadresnimistaruian.aspx
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://gis.cenia.cz/geoserver/adresy_ulice/wms?service=wms&request=GetCapabilities&version=1.3.0
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
funkce on-line zdroje:
download

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)
název:
https://data.europa.eu/eli/dir/2007/2
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
14.3.2007
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Vytvořeno na základě dat adresních míst (adres) vedených v RÚIAN a to ve formátu CSV. http://nahlizenidokn.cuzk.cz/stahniadresnimistaruian.aspx

Metadata

ID metadatového záznamu:
58caa4a5-c1b8-426e-a2ef-5fbfc0a80153
jazyk metadat:
cze
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká informační agentura životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Moskevská 1523/63
ulice, číslo:
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/25971999
město:
Praha 10
poštovní kód (PSČ):
101 00
země:
Česká republika
e-mail:
geoportal@cenia.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://www.cenia.cz
role:
pointOfContact
datumové razítko:
19.1.2024
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006