Význačné aleje české krajiny dle 1. vojenského mapování

Lokalizace historických alejí české krajiny jako výsledek studia historických podkladů - map 1. vojenského mapování v rámci programu Národní a kulturní identita Ministerstva kultury České republiky, projekt "MK-DF12P01OVV050. Význačné aleje české krajiny, VÚKOZ v.v.i., Průhonice, 2012-2015
dataset
: CZ-00027073-ALEJE-1VM-2015
Czech
Environment
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
12.05,48.53,16.71,51.17
revision: 2015-12-21
1764-01-01 - 1783-01-01
vector
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
email: bendikova@vukoz.cz
Role: custodian

Data Quality

Linie alejí byli do podkladové mapy zakresleny na základě přibližné lokalizace alejí identifikovaných na rastrových snímcích otisků 1. vojenského mapování v současné mapě Základní mapy ČR 1:50 000.
Equivalent Scale: 1: 50000

Constraints

Metadata about metadata

5677f4e4-0728-4668-9de8-0d9bc0a80138
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
email: bendikova@vukoz.cz
Role: point of contact
2024-01-22

Coupled Resource