Význačné aleje české krajiny

výsledek mapování alejí v rámci programu Národní a kulturní identita Ministerstva kultury České republiky, projekt "MK-DF12P01OVV050. Význačné aleje české krajiny, VÚKOZ v.v.i., Průhonice, 2012-2015"
dataset
: CZ-00027073-ALEJE-2015
Czech
Environment
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
12.05,48.53,16.71,51.17
publication: 2015-11-03
2015-11-03 - 2015-12-31
vector
výsledek mapování alejí v rámci programu Národní a kulturní identita Ministerstva kultury České republiky, projekt "MK ČR-NAKI-DF12P01OVV050. Význačné aleje české krajiny, VUKOZ v.v.i., Průhonice, 2012-2015"
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Květnové náměstí 391, Průhonice, 252 43, ČR
tel: 605205979
email: hendrychjan@yahoo.com
Role: custodian

Data Quality

Vznik na základě fyzického mapování a analýzy dostupných historických i současných informací
Equivalent Scale: 1: 10000
Minimal Distance: 10000 m

Constraints

Metadata about metadata

56386434-e814-49ec-a6db-0809c0a80138
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10, ČR
tel: 267122152
email: premysl.reznicek@mzp.cz
Role: point of contact
2021-10-25

Coupled Resource