Administrativní členění Evropy - NUTS (2013)

Administrativní členění regionů Evropské unie na úrovni NUTS 0, 1, 2 a 3. Nomenklatura NUTS je hierarchická klasifikace statistických oblastí a rozdělující hospodářské území EU. Klasifikace NUTS byla vychází z nařízení (ES) č. 1059/2003 Evropského parlamentu a Rady.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/estat_nuts
English
Boundaries
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
-69.10,-26.00,61.80,75.80
creation: 2015-12-03
2013-01-01
vector
Podkladová data pro metadatovýkatalog NGI.
Evropská komise, Eurostat, GISCO
email: estat-gisco@ec.europa.eu
Role: custodian
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: user

Data Quality

Vytvořeno na základě databáze EuroGeographics (EuroBoundary Map v 8.x).
Equivalent Scale: 1: 1000000

Constraints

Pouze pro nekomerční účely. Uvedení citace zdroje.

Metadata about metadata

583fa659-16fc-4713-80cb-7c77c0a80153
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2022-07-27

Coupled Resource