CENIA EIA Information System (IS EIA) in accordance with Act number: 244/1992 Sb.

Data about activities under review in accordance with Act number: 244/1992 Sb., about influences on the environment under review. Includes EIA database activities, authorized persons and territorial.
dataset
https://gis.cenia.cz/id/dataset/is_eia_244/1992
Czech
Environment
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 2.1:
environmental assessment > impact assessment > environmental impact assessment
Influences under review
Environment
GEMET - Concepts, version 2.1:
environmental assessment > impact assessment > environmental impact assessment
12.134,48.546,18.89,51.141
revision: 1992-01-01
text table
85/337/EEC Directive: Směrnice Evropské Rady 85/337/EEC z 27. června 1985 o hodnocení vlivů různých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, 97/11/EC Directive: Směrnice Rady 97/11/EC novelizující směrnici 85/337/EEC o posuzování vlivů jistých státních a soukromých projektů na životní prostředí, 244/1992 Sb.: Zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí, 499/1992 Sb.: Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
Česká informační agentura životního prostředí
Mgr. Lucie Vravníková
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 05, cz
tel: +420 267 125 243
email: info@cenia.cz
Role: custodian

Data Quality

244/1992 Sb.: Zákon ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí

Constraints

Metadata about metadata

55545400-8c24-4d65-9f4b-41bac0a80137
Česká informační agentura životního prostředí
Mgr. Lucie Vravníková
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 05, cz
tel: +420 267 125 243
email: info@cenia.cz
Role: point of contact
2022-07-27

Coupled Resource