ArcČR 500 - admin

Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).
service - služba
CENIA : CZ-45249130-ARCCR_ADMIN
view 3.11
11.634312, 48.144426, 19.188095, 51.48363
revision: 2011-08-31
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24/1009, Praha 1- Nové Město, 110 00, Česká republika
email: office@arcdata.cz
Role: resource provider

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4e5dd26f-e56c-4fe0-9f82-0276c0a80137
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2021-10-15

Coupled Resource