ArcČR 500

Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje sídla, silnice, železnice, vodní toky, vodní plochy a lesy. ArcČR 500 navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI nebo spolupracujícími firmami. Jejím cílem je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů.
service - služba
https://gis.cenia.cz/id/service/wms/arccr
view 3.11
11.571252,48.053485,19.295833,51.506889
revision: 2011-09-05
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24/1009, Praha 1- Nové Město, 110 00, Česká republika
email: office@arcdata.cz
Role: resource provider

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4e5dd13e-3f3c-4c36-8d40-0279c0a80137
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2022-07-27

Coupled Resource