ArcČR 500 - admin

Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).
služba
https://gis.cenia.cz/id/service/wms/arccr_admin
view 3.11
11.634312,48.144426,19.188095,51.48363
revize: 31.08.2011
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: správce
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24/1009, Praha 1- Nové Město, 110 00, Česká republika
email: office@arcdata.cz
Role: poskytovatel zdroje

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4e5dd26f-e56c-4fe0-9f82-0276c0a80137
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: kontaktní bod
27.07.2022

Příbuzné zdroje