Metadata 185

Data obsahují výnosy zdrojů reziduální i pěstované biomasy k energetickému využití v roce 2050 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost, konkrétně se jedná o lesknici, ozdobnici, schavnat, zbytkovou slámu, rychle rostoucí dřeviny a trvalé travní porosty rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Zahrnuty jsou také výnosy lesních těžebních zbytků podle typu lesa.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Služba zobrazuje výstupy projektu EnviSec "Integrované hodnovení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky" (VG20122015091).
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Služba zobrazuje významné body železniční sátě, železniční stanice a zastávky. Kromě jejich lokalizace jsou dostupné i informace o jejich typu a vlastníkovi.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Stahovací služba (ATOM) pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
Stahovací služba pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky.
Aktualizace metadat: 15.10.2021
 19 / 19