Adresy poštovních úřadů

Prohlížecí služba zobrazuje umístění poboček České pošty. View service displaying Czech Post branches.
služba - služba
CENIA:CZ-45249130-POSTY
view 3.11
Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat:
11.665873, 48.18842, 19.245791, 51.456264
revize: 05.09.2011
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4e64db72-fba8-481b-b22b-083ac0a80138
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: kontaktní bod
06.08.2019
čeština

Příbuzné zdroje