Metadata 193

Služba zobrazuje výstupy projektu EnviSec "Integrované hodnovení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky" (VG20122015091).
Aktualizace metadat: 29.07.2022
Služba zobrazuje významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky. Kromě jejich lokalizace jsou dostupné i informace o jejich typu a vlastníkovi.
Aktualizace metadat: 28.07.2022
Stahovací služba (ATOM) pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky pro rok 2019.
Aktualizace metadat: 29.07.2022
 20 / 20