Metadata 197

Data obsahují výnosy a ceny lesknice, ozdobnice, šťovíku, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin, trvalých travních porostů a lesních těžebních zbytků rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2012 a 2030.
Aktualizace metadat: 09.05.2022
Data obsahují výnosy lesknice, ovsíku, ozdobnice, srhy, šťovíku, sveřepu, zbytkové slámy, rychle rostoucích dřevin a trvalých travních porostů rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Data jsou zpracována k roku 2010.
Aktualizace metadat: 09.05.2022
Data obsahují výnosy zdrojů reziduální i pěstované biomasy k energetickému využití v roce 2050 při zachování rozloh půd pro potravinovou bezpečnost, konkrétně se jedná o lesknici, ozdobnici, schavnat, zbytkovou slámu, rychle rostoucí dřeviny a trvalé travní porosty rozdělené podle hlavních půdních klimatických jednotek, na kterých jsou plodiny pěstované. Zahrnuty jsou také výnosy lesních těžebních zbytků podle typu lesa.
Aktualizace metadat: 09.05.2022
Služba zobrazuje výstupy projektu EnviSec "Integrované hodnovení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky" (VG20122015091).
Aktualizace metadat: 09.05.2022
Služba zobrazuje významné body železniční sátě, železniční stanice a zastávky. Kromě jejich lokalizace jsou dostupné i informace o jejich typu a vlastníkovi.
Aktualizace metadat: 06.04.2022
Stahovací služba (ATOM) pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky pro rok 2019.
Aktualizace metadat: 14.12.2021
Stahovací služba (ATOM) pro vrstvu zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky pro rok 2019.
Aktualizace metadat: 14.12.2021
 20 / 20