Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: 84
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:CRS
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:4326
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:102067
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102067
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/28403
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:28403
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:4258
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:3035
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32633
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:32633
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102100
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:102100
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/102113
kód: urn:ogc:def:crs:EPSG:102113
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: ArcČR 500
kalendářní datum:
Datum:
datum: 5.9.2011
událost: revision
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-45249130-ARCCR
jmenný prostor: CENIA
Abstrakt: Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje sídla, silnice, železnice, vodní toky, vodní plochy a lesy. ArcČR 500 navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI nebo spolupracujícími firmami. Jejím cílem je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Vršovická 1442/65
město: Praha 10
poštovní kód (PSČ): 100 10
země: Česká republika
e-mail: geoportal@cenia.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: www.cenia.cz
role: custodian
zodpovědná strana:
název organizace: ARCDATA PRAHA, s.r.o.
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Hybernská 24/1009
město: Praha 1- Nové Město
poštovní kód (PSČ): 110 00
země: Česká republika
e-mail: office@arcdata.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.arcdata.cz
role: resourceProvider
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService
klíčové slovo: infoMapAccessService
jméno thesauru:
Citace:
název: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1205
název: Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat, část D 4, Klasifikace služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu: otherRestrictions
další omezení: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
další omezení: bez omezení veřejného přístupu
právní omezení:
omezení (autor.): otherRestrictions
další omezení: http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení: žádné podmínky neplatí
Typ služby: view
verze typu služby: 3.11
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.571252
zem. délka - východ: 19.295833
zem. šířka - jih: 48.053485
zem. šířka - sever: 51.506889
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód: https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
kód: Česká republika
typ vazby: tight
obsahuje operace:
popis operace:
jméno operace: GetCapabilities
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer
protokol: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
popis operace:
jméno operace: GetMap
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer
protokol: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-map
popis operace:
jméno operace: GetFeatureInfo
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer
protokol: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-featureinfo
popis operace:
jméno operace: esri_wms:GetStyles
bod přiipojení:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer
protokol: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-styles
pracuje s daty:
href: http://micka.cenia.cz/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=80c05a80-5a80-10c0-8892-c88088beb3f3#_80c05a80-5a80-10c0-8892-c88088beb3f3
uuidref: 80c05a80-5a80-10c0-8892-c88088beb3f3
název: ArcČR 500 ver. 1, ver. 2
Distribuce
Distribuce:
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/cenia_arccr/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
protokol: OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol: https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
funkce on-line zdroje: download
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: service
popis úrovně:
MD_ScopeDescription:
další: služba
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód: Conformity_001
jmenný prostor: INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/976
název: Nařízení Komise (ES) č. 976/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby
kalendářní datum:
Datum:
událost: publication
datum: 20.10.2009
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: 1
Metadata
identifikátor záznamu: 4e5dd13e-3f3c-4c36-8d40-0279c0a80137
jazyk metadat: cze
znaková sada metadat: utf8
Typ zdroje: service
Úroveň v hierarchii (jméno): služba
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Vršovická 1442/65
město: Praha 10
poštovní kód (PSČ): 100 10
země: Česká republika
e-mail: geoportal@cenia.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: www.cenia.cz
role: pointOfContact
datumové razítko: 6.8.2019
jméno metadatové normy: ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006