ArcČR 500

Tato mapová služba reprezentuje část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje sídla, silnice, železnice, vodní toky, vodní plochy a lesy. ArcČR 500 navazuje na podobné databáze, zpracované firmou ESRI nebo spolupracujícími firmami. Jejím cílem je zpřístupnění přehledných geografických informací o ČR uživatelům geografických informačních systémů.
service - služba
CENIA:CZ-45249130-ARCCR
view 3.11
ISO 19119:
11.571252, 48.053485, 19.295833, 51.506889
revision: 2011-09-05
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: custodian
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Hybernská 24/1009, Praha 1- Nové Město, 110 00, Česká republika
email: office@arcdata.cz
Role: resource provider

Data Quality

Constraints

Metadata about metadata

4e5dd13e-3f3c-4c36-8d40-0279c0a80137
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, Česká republika
email: geoportal@cenia.cz
Role: point of contact
2019-08-06
English

Coupled Resource